ONDERZOEK JOODS VASTGOED TWEEDE WERELDOORLOG

De gemeente Delft gaf het Stadsarchief Delft in 2021 opdracht om onderzoek te laten
doen naar het gemeentelijk beleid ten aanzien van onteigening en aankoop van
Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog en het rechtsherstel daarvan
na de oorlog. Ook het verband van het gemeentelijk beleid ten aanzien van
(na)heffingen voor lokale belastingen.

Verkaufsbücher: register onteigend onroerend goed van Joodse inwoners