Wie zijn wij?

De Stichting Herinneringsstenen Delft is bij akte op 21 november 2018 opgericht. De stichting heeft tot doel om de herinnering aan de ruim 140 Joodse stadsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd levend te houden door het plaatsen van struikelstenen vóór de woningen van degenen die destijds zijn gedeporteerd.

Om dit doel te realiseren zet de Stichting zich met verschillende werkgroepen in voor fondswerving bij particuliere donateurs, stichtingen en instellingen, om het leggen van de stenen te kunnen bekostigen. Met historisch onderzoek wordt geprobeerd de slachtoffers een gezicht en een verhaal te geven, om deze verhalen vervolgens dóór te geven aan nieuwe generaties. Door middel van onderzoek worden eventuele nabestaanden en familieleden achterhaald zodat zij kunnen deelnemen aan de gedachtenisceremonie bij het leggen van de stenen. En ten slotte wordt onder andere door voorlichting, wandelingen door Joods Delft, lesmateriaal voor scholen de geschiedenis levend gehouden.

Bestuur

De (onbezoldigde) bestuursleden van de Stichting zijn:

 • Adrie Dumaij (voorzitter)
 • Jan Paul Peters (secretaris)
 • Mw. Co Rodenburg-de Ronde (penningmeester)
 • Willem Jan Pijnacker Hordijk (bestuurslid)
 • Gabrielle de Poorter-Struijk (bestuurslid).

Samenwerkingen 

 • Theater na de dam
 • Synagoge Delft
 • Gemeente Delft
 • Delftse basisscholen

COMITÉ VAN AANBEVELING BIJ OPRICHTING

De stichting wordt gesteund door een comité van aanbeveling. Het comité weerspiegelt een brede maatschappelijke vertegenwoordiging, waaronder burgemeester, lokale politici, ondernemers, kunstenaars, sporters, voorgangers van kerken en gemeenten.

Het Comité is bij de start van de Stichting als volgt samengesteld:

 • Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft.
 • Joëlle Gooijer-Medema, fractievoorzitter Christen Unie Delft.
 • Rob van Woudenberg, fractievoorzitter CDA Delft.
 • Aletta Hekker, lid landelijk bestuur D66
 • Ronald Waterman, gedeporteerde en overlevende.
 • Tim van der Hagen, rector magnificus TU Delft.
 • Ernst de Corte, musicus.
 • Robert de Nie, president Delfts Studenten Corps.
 • Bert Winters, voorzitter dagelijks bestuur, Evangeliegemeente Morgenstond Delft.
 • pastoor Robin Voorn, voorzitter Raad van Kerken Delft.
 • dominee drs. Arnold Vroomans (Protestantse Kerk), wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban.
 • Jogchum Zijlstra, bestuursvoorzitter, Stichting Christelijk Onderwijs Delft.
 • Aad Bijloo, tandarts in ruste.