Herinneringsstenen Delft

Delft heeft in de Tweede Wereldoorlog ten minste 142 Joodse burgers verloren. Mensen als u, die wilden werken en rusten, lachen en huilen. Deze mensen hebben bijgedragen aan de welvaart van de stad: hoogleraren en docenten aan de Technische Universiteit Delft (toen: Technische Hogeschool Delft), ondernemers, kunstenaars en arbeiders. Zij werden door het naziregime opgepakt, afgevoerd en vernietigd. Delft ontbeert een levende herinnering aan de namen van deze mensen.STREEP HUN NAAM NIET DOOR
(Gerry den Otter)

streep hun naam niet door
al zijn zij tot stof vergaan
streep hun naam niet door
alsof ze nooit hebben bestaan
't liefste dat ik heb bezeten
't toekomstbeeld van mijn bestaan
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan

Doelstelling

De Stichting Herinneringsstenen Delft heeft ten doel het levend houden van de nagedachtenis van Joodse slachtoffers van het naziregime in Delft. De stichting biedt kansen om de verhalen van de Joodse mensen om wie het gaat te vertellen, te horen en te herinneren, om te voorkomen dat zoiets weer zal gebeuren. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Zie verder het beleidsplan. .

Bestuur en werkgroepen

De stichting is bij akte opgericht op 21 november 2018. Bij oprichting bestaat het bestuur uit vier leden. De bestuurders werken onbezoldigd voor de stichting en ontvangen geen vacatie- of presentiegeld. Het bestuur wordt gevormd door:

Het bestuur van de stichting heeft werkgroepen ingesteld of in voorbereiding voor:

Comité van aanbeveling

De stichting wordt gesteund door een comité van aanbeveling. Het comité weerspiegelt een brede maatschappelijke vertegenwoordiging, waaronder burgemeester, lokale politici, ondernemers, kunstenaars, sporters, voorgangers van kerken en gemeenten.

Het initiatief Herinneringsstenen Delft staat niet op zichzelf. Het is geïnspireerd op een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die sinds het jaar 2000 bijna 60.000 struikelstenen (Stolpersteine) heeft geplaatst in meer dan 1.600 gemeenten in heel Europa, zoals te lezen op www.stolpersteine.eu. Vanaf 2008 zijn er ook in andere steden in Nederland vele stenen geplaatst. Herinneringsstenen Delft staat in contact met Gunter Demnig.

Word Donateur

Steun dit initiatief en draag uw steentje bij!
Een struikelsteen kost €120 per stuk.
Daarnaast maken de werkgroepen kosten.

Voor elke gedoneerde steen ontvangt u een certificaat met de gegevens die op de steen staan.

Bankrekeningnummer: NL30 RABO 0337 3963 61
Voor contactgegevens zie onder.
De Stichting Herinneringsstenen Delft is ANBI geregistreerd met RSIN-nummer 859381377 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73164070.

Verhalen als herinnering

Naast het plaatsen van herinneringsstenen wil de stichting met verhalen over de slachtoffers van de Joden vervolging de herinnering aan de slachtoffers levend houden.
Kent U verhalen van of over Joodse families die in 1940-'45 in Delft verbleven of dit nu, slachtoffers, ondersuikers, overlevenden of hun nazaten zijn, laat het ons weten. Wij tekenen deze verhalen op om op die manier zoveel mogelijk vast te leggen wat er tijdens de Joden vervolging is gebeurd. De stichting komt graag in contact met nabestaanden en mensen met verhalen van de slachtoffers.

Word vrijwilliger

De stichting komt graag in contact met mensen die willen meewerken in een van de werkgroepen.

Delft has lost at least 142 of its Jewish citizens during World War II. People like you, who wanted to work, rest, laugh and cry. These people had contributed to the wealth of the city: professors and scientists at the Delft University of Technology, entrepreneurs, artists and labourers. They were captured by the nazi regime, deported en destroyed. The city of Delft has no living memory of these people.

The Stichting Herinneringstsenen Delft is committed to keep alive the memory of the Jewish victims in Delft. The foundation will seek publicity, organise events, educate, research, raise funds, and laying and maintaining the remembrance stones.

The Stichting Herinneringstsenen Delft seeks contact with surviving relatives, people with stories about the victims and people who want to work with the board.

Contactformulier
Heeft u informatie over nabestaanden van slachtoffers: wij willen graag in contact met u komen:

Delft, NL

+31 15 285 33 36

info@herinneringsstenendelft.nl

IBAN: NL30 RABO 0337 3963 61Word Donateur

Steun ons werk en wordt donateur. U kunt zich aanmelden door op onderstaande knop te drukklen.