Lessen in Delft

Wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog met Joodse kinderen in Delft? De verhalen van Saartje Schnitzler, Emmy van Hoorn, Karin Selowsky en anderen staan in de lesbrief van Stichting Herinneringsstenen Delft. 

De stichting heeft als doel om de herinnering aan de weggevoerde Joden uit Delft levend te houden. Om daaraan bij te dragen heeft de stichting een lespakket ontwikkeld dat gebruikt kan worden in de groepen 7&8 van het basisonderwijs.

De lessen van Stichting Herinneringsstenen Delft bestaan uit een serie van meerdere lessen. De leerkracht is vrij om de lessen naar eigen wens in te vullen. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen of de beschikbare tijd. De lessen kunnen klassikaal gegeven worden, maar de leerlingen kunnen ook zelfstandig of in circuitvorm werken. 

Het is daarnaast mogelijk om de introductieles (kosteloos) te laten geven door iemand van Stichting Herinneringsstenen Delft. Willem Jan Pijnacker Hordijk (oud docent aan het CLD) kan een les verzorgen met als thema De Tweede Wereldoorlog in Delft’.

Op vrijdag 8 maart j.l. heeft Willem Jan de eerste lessen gegeven aan groep 7 en 8 van het Mozaïek in Delft. Hij heeft de leerlingen verteld over de Tweede Wereldoorlog en over de uit Delft weggevoerde Joden. Centraal in de les stond het indrukwekkende verhaal van Irene Linssen-Jeidels Link naar film waarover een prachtige film gemaakt is door Starsound Productions. Willem Jan had een leskoffer mee met daarin een echte struikelsteen, foto’s en brieven van Joodse slachtoffers, kranten uit de Tweede Wereldoorlog en tal van andere materialen. Deze leskoffer dient als ondersteuning bij de lessen. De kinderen van groep 7 en 8 waren erg geïnteresseerd en wisten al veel over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Vooral het verhaal van Irene Linssen, iemand die de oorlog ‘echt’ had meegemaakt, maakte veel indruk op de leerlingen. Iedereen wilde graag nog even de meegebrachte struikelsteen vasthouden en toen was het alweer tijd om af te ronden. Gelukkig kan de leskoffer de komende weken in de klas blijven zodat de eigen leerkrachten die kunnen inzetten bij de vervolglessen. 

Interesse in een les op uw school? Stuur een mail aan info@herinneringsstenendelft.nl

Leskoffer